sunnuntai 1. syyskuuta 2013


 YHTEISTYÖ – TYÖN TEKEMINEN YHDESSÄ JONKUN MUUN KANSSA

Yhteistyö tarkoittaa työn tekemistä jonkun muun kuin itsensä kanssa, jonkun toisen tai toisten kanssa
yhdessä tehtyä työtä.
Nurmeksen Yrittäjät ry on tehnyt vahvaa yhteistyötä viime aikoina mm. Nurmeksen asukkaiden, yrittäjien ja eri yhteisöjen kuten Nurmeksen kaupungin virka- ja luottamusmiesten, Nurmes-Seuran, Vanhan kauppalan asukasyhdistyksen ja Nurmes-Valtimo matkailuoppaat ry:n kanssa. Tästä yhtenä menneenä esimerkkinä on viime keskiviikkona 28.8. yhteistyössä järjestämämme ja toteuttamamme Elias Lönnrotin puiston siistimistalkoot. Enpä uskonut tilaisuuden kutsua ja lehti-ilmoitusta suunnitellessani, että näen puistoon virtaavan jokaisesta ilmansuunnasta iloisia virkamiehiä, asukkaita, yrittäjiä, -jopa kaupungissa vain parhaillaan vierailijoina olevia henkilöitä- lehtiharavoineen, työrukkasineen ja metallinpaljastimineen. Kaiken kukkuraksi ”takuutalkoilija” Vanhankaupungin Matti – kuten kaikki muutkin talkoolaiset - alkoi tarmokkaan työnsä raivaussahoineen pusikoiden kimpussa ennen kuin olimme kunnolla edes aloittaneet!
Neljänkymmenen (40) käsiparin avulla oli puisto  het´kohta puhdistettu, esiintymislava raavittu esiin, Lahjan keittämät talkookahvit juotu ja kunnallisaloitteemme ”Vetovoimainen Nurmes osa 1”- luovutettu kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hannulle ja kaupunginjohtaja Askolle juuri puhdistetulla esiintymislavalla!
Jos oikein laskin, niin jos työ olisi tehty normaalina työaikana, olisi puistoa siistitty kahden työviikon verran eli 80 tuntia. Nyt pääsimme kahden tunnin urakalla/henkilö, sillä kaikki tapahtui kahden tunnin aikana!

 Iloiset Elias Lönnrotin puiston talkoolaiset 28.8.2013

TÄSTÄ ILOISESTA TALKOOTAPAHTUMASTA, YHTEISTYÖSTÄ JA HIENOSTA LOPPUTULOKSESTA ON KIITTÄMINEN KAIKKIA TEITÄ MUKANA OLLEITA SEKÄ NURMEKSEN KAUPUNGIN TEKNISTÄ TOIMEA,  JA ERITYISESTI TIMO PELKOSTA. HÄN AUTTOI JÄRJESTELYISSÄ NIIN, ETTÄ SAIMME PAIKALLE TYÖVÄLINEITÄ JA ROSKALAVAN.


Valtimon, Nurmeksen ja Lieksan yrittäjät ry:n jäsenet ja yhtestyökumppanit "Ruunaan risteilyllä" Raunin Kylässä 24.8.2013. Yhteistyöverkostoja kudottiin ahkerasti.

YRITYSTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ - LIIKETALOUDELLISTA VERKOSTOITUMISTA

Yritysten on syytä tehdä myös yhteistyötä, toimimmehan  verkostotaloudessa. Jokaisessa yhteistyöverkostossa sidokset ovat organisationaalisia, sosiaalisia ja taloudellisia. Yhteistyön tasoja ovat operatiivinen taso (toiminta käytännössä), taktinen taso (taito voittaa, onnistua) ja strateginen taso (pitkäaikainen kilpailuetu).  Operatiivinen verkostoituminen on kevyintä sitoutumista verkostoon, strateginen verkostoituminen on jo syvälle menevää kumppanuutta, ja silloin verkoston jäsenet ovat jo yhteisen liiketoiminnan partnereita.

Yritysyhteistyötä tehdään, koska halutaan lisätä resurssitehokkuutta ja saavuttaa parempia liiketoiminnallisia tuloksia ja kilpailukykyä, mieluusti tuottaa jopa kilpailuetua.

Verkoston tavoitteiden saavuttaiseen ja onnistumiseen vaikuttavat monet seikat, mutta tärkeimpiä ovat verkoston jäsenten keskinäinen luottamus. Jos täydellistä luottamusta ei ole, yhteistyö ei toimi pitkäaikaisesti eikä siinä mukana oleminen tuota toivottuja tuloksia.

Luottamus syntyy teoista, ei sanoista. Tutkijat puhuvat luottamusyhteiskunnasta, jossa menestyy verkostoitumalla.

Yrittäjäjärjestöjen jäsenyys on yksi mahdollisuus verkostoitua sekä jäsenyrittäjien että verkoston ulkopuolisten verkostojen ja toimijoiden kesken. Tämän vuoden aikana, erityisesti kesällä, yhdistykseemme onkin liittynyt useita, yhteensä kymmenen jäsentä. Se on runsas luku! Onnittelemme uusia jäseniämme Potakkajuhlien torilavalla 6.9.2013 – tulepa katsomaan!  

Voittoa tavoittelemattomat Potakkajuhlat ovat myös yksi talkoo-yhteistyöosoituksen mainio esimerkki. Jälleen kerran mukana ovat Nurmeksen kaupunki, eri yhdistykset, Pikes Oy, Pielisen Osuuspankki, paikallislehti Ylä-Karjala ja monet yksityistahot – monitaitomies Lasse Nirhamo etunenässä – antamassa panostaan yhteisen tapahtuman hyväksi. Tällaisen pyyteettömän toiminnan edessä väkisinkin hiljenee – vilpitön auttaminen ja yhteistyö synnyttää syvää kiitollisuutta ja arvostusta tekijäänsä kohtaan.

Yhteistyö ei ole aina mukavaa eikä odotusten mukaista. Tulee väärinkäsityksiä, pahaa mieltä, selkään puukottamista, pahan puhumista.
Siitä huolimatta yhteistyö on ainoa tapa meille nurmeslaisille päästä eteenpäin ja ylöspäin. Eteeni sattui yksi mietelause, jonka ajatuksen jaan tämän blogin lukijoille. Kun kuvittelette itsenne mietelauseessa mainitun kynän asemaan, huomaatte, millaisia puolia yhteistyössä on. KYNÄN VIISAUTTA

Kynäntekijä laittoi valmiin lyijykynän laatikkoon ja antoi sille viisi elämänohjetta.

1. Voit saavuttaa monia suuria asioita, mutta vain
   silloin kun teet yhteistyötä osaavien käsien kanssa.

2. Tulet kokemaan kivuliasta teroittamista,
   mutta tarvitset sitä jotta sinusta tulisi parempi.

3. Voit korjata minkä tahansa virheen
   jonka olet tehnyt.

4. Sinussa tärkeintä on se mitä on sisälläsi.

5. Mihin tahansa pintaan sinua käytetäänkin,
   jätät aina oman jälkesi.

Ja eikö vaan – viikonloppuna järjestetty tapahtuma Drive - In Rock - tapahtuma oli mahtava ja upea talkoo- ja yhteistyön osoitus sekin!

YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN!

Ella Kärki
puheenjohtaja
Nurmeksen Yrittäjät ry
YRITTÄJYYS KANTAA NURMESTA – YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN